W zależności od aplikacji lub procesu, pożądane są odmienne parametry i charakterystyka powierzchni. W wielu przypadkach wystarczy odpowiednio oczyścić powierzchnię lub usunąć powłokę. Nowoczesne technologie multiplikują procesy dlatego tak istotna jest wszechstronność obróbki laserowej w tym różne sposoby oddziaływania wiązki lasera na opracowywaną powierzchnię.

Można wymienić szereg procesów gdzie jednocześnie usunąć należy warstwy powłok czy tlenków a powierzchni nadać odpowiednią chropowatość lub strukturę. Odnosi się to również do zabiegów polerowania. W każdym z tych przypadków można skutecznie zastosować technologię światłowodowych systemów Laser PULSE.

Wiązka laserowa poprzez proces ablacji opracowuje powierzchnię selektywnie usuwając warstwy z mikrometrową precyzją i doskonałą powtarzalnością. Dzięki temu laserowe strukturyzowanie powierzchni można wykorzystać do poprawy właściwości, takich jak przyczepność, zwilżalność, przewodność elektryczna i cieplna. Ten rodzaj obróbki może również posłużyć do przygotowania powierzchni do różnego rodzaju powlekania, napawania, a także do poprawy działania uszczelnień mechanicznych.