Lasery, czyli generatory promieniowania elektromagnetycznego, to urządzenia wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej promieniowania. Źródła laserowe generują monochromatyczne, spójne czasowo i przestrzennie, skolimowane fale elektromagnetyczne w zakresie od podczerwieni do ultrafioletu. Ich działanie polega na wzbudzeniu ośrodka czynnego poprzez pompowanie różnego rodzaju: elektryczne, optyczne, chemiczne lub zderzenia elektronów. Wzbudzony ośrodek emituje energię w postaci kwantu promieniowania spójnego.

Zastosowanie różnorakich systemów laserowych w przemyśle jest coraz powszechniejsze, przede wszystkim w procesach spawania, cięcia i znakowania. W przypadku laserowej obróbki powierzchniowej, takiej jak oczyszczanie czy aktywacja powierzchni, systemy laserowe stosowane są z powodzeniem w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy zbrojeniowym. Warto podkreślić, że obróbka laserowa to przyjazna środowisku alternatywa wobec metod tradycyjnych- strumieniowo-ściernych i chemicznych. Impulsowe lasery światłowodowe spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości obróbki i bezpieczeństwa procesu produkcji.

Laserowa obróbka powierzchni możliwa jest dzięki zjawisku tzw. ablacji, zwanej również odparowaniem ablacyjnym, desorpcją lub trawieniem laserowym, które polega na odparowaniu warstwy wierzchniej po osiągnięciu wartości progowej energii. W wyniku kontaktu wiązki laserowej z powierzchnią materii dochodzi do wymiany energii pomiędzy stosowanym promieniowaniem laserowym i materiałem obrabianym. Przy odpowiednim dobraniu gęstości mocy, energia zostaje pochłonięta, warstwa lub powłoka nadtopiona a materiał ze stopionej strefy gwałtownie odparowany i wyrzucony w postaci plazmy produktów reakcji. Dzięki temu można w bezpieczny i precyzyjny sposób usuwać zanieczyszczenia z praktycznie każdej powierzchni – w tym stopów metali, kompozytów, ceramiki a nawet papieru.