Regeneracja elementów silników, poszycia lub części maszyn nierozerwalnie związana jest z koniecznością usunięcia starych, często zdegradowanych warunkami eksploatacji powłok technicznych i warstw malarskich.

Proces laserowego, selektywnego usuwania powłok zachodzi, między innymi, dzięki różnicy pomiędzy współczynnikami pochłaniania promieniowania laserowego dla podłoża i warstwy. Impuls laserowy absorbowany przez warstwę powoduje jej sublimację i powstanie plazmy, nie naruszając i nie zmieniając mikrostruktury i właściwości podłoża. Przy odpowiednio dobranych parametrach, zabieg jest w pełni kontrolowany, bowiem gęstość energii jest wyższa niż próg ablacji powłoki ale zdecydowanie niższa od progu ablacji podłoża.

Proces można dostosować do różnorodnych powierzchni i materiałów niezależnie od ich struktury w tym stopów metali, kompozytów, ceramiki, drewna etc. oraz do większości rodzajów powłok, w tym lakierniczych, proszkowych i PVD.

Warto podkreślić, że w odróżnieniu od metod tradycyjnych, czy to strumieniowo- ściernych czy chemicznych, gdzie utylizacja pochodnych procesu staje się niezwykle kosztowna, w przypadku zastosowania laserów oraz odpowiednich systemów filtracyjnych zagrożenia związane ze skażeniem miejsca pracy i środowiska nie występują.